Rosenhöjd Omsorg AB (559141-4502) - företag, bokslut, adress, telefon, status, styrelse, befattningshavare

Rosenhöjd Omsorg AB med organisationsnummer 559141-4502 har organisationsformen: aktiebolag, företaget registrerades år 2017. Denna person finns på banvägen 6, 175 67 Järfälla.

Information

Företagsnamn: Rosenhöjd Omsorg AB
Organisationsnummer: 559141-4502
Bolagsform: Aktiebolag
Ägandeförhållande: Privat, ej börsnoterat
Länsäte: Stockholms län
Kommunsäte: Sundbyberg
Registreringsår: 2017
Bolaget registrerat: 2017-12-21
Status: Bolaget är aktivt
F-Skatt: Registrerad
Startdatum för F-Skatt: 2019-09-18
Moms: Har aldrig varit registrerad i Momsregistret

Kontaktuppgifter

Besöksadress: BANVÄGEN 6
Ort: 175 67 Järfälla
Län: Stockholms län

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget ska bedriva personlig assistans- och omsorgsservice.

Näringslivsindelningar (SNI)

88102: Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder

Befattningshavare

Namn
Roll
Aktiva uppdrag
Tidigare uppdrag
Lydig, Lars Jonas (f 1976)
Styrelsesuppleant
3 stycken
2 stycken
Karipidis, Alexandra Panayota (f 1977)
Styrelseledamot,  Ordförande
2 stycken
2 stycken
Lydig Fredriksson, Anna Lena (f 1978)
Styrelsesuppleant
1 stycken
2 stycken
Vlachogiannis, Maria Margareta (f 1980)
Styrelseledamot
2 stycken
2 stycken
Ebbvik, Marie-Louise (f 1966)
Revisor
189 stycken
284 stycken

Bokslut

Resultaträkning (tkr)
2022-05
2021-05
2020-05
2019-05
Nettoomsättning
5 621
5 420
2 220
0
Övrig omsättning
11
50
9
0
Rörelseresultat (EBIT)
504
454
454
-11
Resultat efter finansnetto
503
454
454
-11
Årets resultat
398
443
273
-11
Balansräkningar (tkr)
2022-05
2021-05
2020-05
2019-05
Tecknat ej inbetalt kapital
0
0
0
0
Anläggningstillgångar
0
0
0
0
Omsättningstillgångar
1 452
1 328
955
40
Tillgångar
1 452
1 328
955
40
Eget kapital
673
575
312
39
Obeskattade reserver
0
0
110
0
Avsättningar (tkr)
0
0
0
0
Långfristiga skulder
0
0
0
0
Kortfristiga skulder
779
753
533
0
Skulder och eget kapital
1 452
1 328
955
40
Löner & utdelning (tkr)
2022-05
2021-05
2020-05
2019-05
Löner till styrelse & VD
-
-
-
0
Varav tantiem till styrelse & VD
-
-
-
0
Löner till övriga anställda
-
-
-
0
Varav resultatlön till övriga anställda
-
-
-
0
Sociala kostnader
-
-
-
0
Utdelning till aktieägare
300
300
0
0
Omsättning
5 632
5 470
2 229
0
Nyckeltal
2022-05
2021-05
2020-05
2019-05
Antal anställda
9
9
6
-
Nettoomsättning per anställd (tkr)
625
602
370
-
Personalkostnader per anställd (tkr)
553
548
288
-
Rörelseresultat, EBITDA
504
454
454
-11
Nettoomsättningförändring
3,71%
144,14%
-
-
Du Pont-modellen
34,71%
34,19%
47,54%
-
Vinstmarginal
8,97%
8,38%
20,45%
-
Bruttovinstmarginal
99,73%
100,00%
100,00%
-
Rörelsekapital/omsättning
11,97%
10,61%
19,01%
-
Soliditet
46,35%
43,30%
41,65%
97,50%
Kassalikviditet
186,39%
176,36%
179,17%
-

Allmän beskrivning

Här hittar du information om rosenhöjd omsorg ab, detta för att kunna identifiera företaget och få annan information. Detta företag har visats 14 gånger och uppdaterades senast kl. 15:43 den 14 november år 2023.