WORKNORDIC GROUP AB (556826-1001) - företag, bokslut, adress, telefon, status, styrelse, befattningshavare

WORKNORDIC GROUP AB med organisationsnummer 556826-1001 har organisationsformen: aktiebolag, företaget registrerades år 2010. Denna person finns på stureplan 4 c, 114 35 Stockholm.

Information

Företagsnamn: WORKNORDIC GROUP AB
Organisationsnummer: 556826-1001
Bolagsform: Aktiebolag
Ägandeförhållande: Privat, ej börsnoterat
Länsäte: Stockholms län
Kommunsäte: Stockholm
Registreringsår: 2010
Bolaget registrerat: 2010-11-17
Status: Bolaget är aktivt
F-Skatt: Registrerad
Startdatum för F-Skatt: 2011-01-04
Moms: Registrerad i Momsregistret
Startdatum för moms: 2011-01-04

Kontaktuppgifter

Besöksadress: STUREPLAN 4 C
Ort: 114 35 Stockholm
Län: Stockholms län
Telefon: 0735264153

Verksamhetsbeskrivning

Bolagets ska bedriva bemanning och rekryteringsverksamhet. Bedriva byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning. Hjälpa företag och organisationer med rekryteringslösningar såsom förmedling och konsultuppdrag, samt därmed förenlig verksamhet.

Näringslivsindelningar (SNI)

78200: Personaluthyrning
41200: Byggande av bostadshus och andra byggnader
70220: Konsultverksamhet avseende företags organisation

Befattningshavare

Namn
Roll
Aktiva uppdrag
Tidigare uppdrag
Eriksson, Mattias Henrik (f 1985)
Styrelseledamot,  Verkställande direktör
2 stycken
6 stycken
Eriksson, Mattias Henrik (f 1985)
Styrelseledamot,  Verkställande direktör
2 stycken
6 stycken
Amdouni, Sami Mikael Alexander (f 1987)
Styrelsesuppleant
3 stycken
0 stycken
Slättås, Olov Anders (f 1970)
Revisor
115 stycken
321 stycken

Bokslut

Resultaträkning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Nettoomsättning
21 201
17 511
20 257
12 483
9 741
9 798
5 015
2 988
3 589
4 104
Övrig omsättning
205
145
1 052
39
1
69
119
64
249
0
Rörelseresultat (EBIT)
2 111
445
69
902
182
37
15
171
-145
-667
Resultat efter finansnetto
2 101
414
56
891
153
9
-71
120
-197
-715
Årets resultat
1 614
286
32
656
117
9
-71
120
-198
-715
Balansräkningar (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Tecknat ej inbetalt kapital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anläggningstillgångar
97
0
0
75
75
75
75
0
0
0
Omsättningstillgångar
5 335
3 955
4 456
2 199
809
1 185
368
383
167
561
Tillgångar
5 432
3 955
4 456
2 274
884
1 260
443
383
167
561
Eget kapital
1 982
368
82
50
-606
-722
-731
-660
-780
-582
Obeskattade reserver
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Avsättningar (tkr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Långfristiga skulder
0
735
99
199
304
191
96
314
0
0
Kortfristiga skulder
3 450
2 852
4 274
2 024
1 185
1 792
1 079
729
947
1 143
Skulder och eget kapital
5 432
3 955
4 456
2 274
884
1 260
443
383
167
561
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD
-
-
-
-
-
0
-
0
0
-
Varav tantiem till styrelse & VD
-
-
-
-
-
0
-
-
-
-
Löner till övriga anställda
-
-
-
-
-
0
-
1 285
1 823
2 096
Varav resultatlön till övriga anställda
-
-
-
-
-
0
-
-
-
0
Sociala kostnader
-
-
-
-
-
0
-
371
497
383
Utdelning till aktieägare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Omsättning
21 406
17 656
21 309
12 522
9 742
9 867
5 134
3 052
3 838
4 104
Nyckeltal
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Antal anställda
22
24
30
13
13
14
10
7
7
11
Nettoomsättning per anställd (tkr)
964
730
675
960
749
700
502
427
513
373
Personalkostnader per anställd (tkr)
723
586
623
658
495
428
365
241
339
245
Rörelseresultat, EBITDA
2 137
445
69
902
182
54
40
243
-116
-667
Nettoomsättningförändring
21,07%
-13,56%
62,28%
28,15%
-0,58%
95,37%
67,84%
-16,75%
-12,55%
-
Du Pont-modellen
38,86%
11,28%
1,55%
39,67%
20,59%
2,94%
3,39%
44,65%
-85,63%
-118,36%
Vinstmarginal
9,96%
2,55%
0,34%
7,23%
1,87%
0,38%
0,30%
5,72%
-3,98%
-16,18%
Bruttovinstmarginal
99,80%
97,43%
99,89%
96,41%
88,47%
76,30%
99,60%
98,09%
90,61%
90,08%
Rörelsekapital/omsättning
8,89%
6,30%
0,90%
1,40%
-3,86%
-6,20%
-14,18%
-11,58%
-21,73%
-14,18%
Soliditet
36,49%
9,30%
1,84%
2,20%
-68,55%
-57,30%
-165,01%
-172,32%
-467,07%
-103,74%
Kassalikviditet
154,64%
138,67%
104,26%
108,65%
68,27%
66,13%
34,11%
52,54%
17,63%
49,08%

Allmän beskrivning

Här hittar du information om worknordic group ab, detta för att kunna identifiera företaget och få annan information. Detta företag har visats 1 gånger och uppdaterades senast kl. 05:27 den 3 april år 2024.