Björknäs Förvaltning AB (556826-0979) - företag, bokslut, adress, telefon, status, styrelse, befattningshavare

Björknäs Förvaltning AB med organisationsnummer 556826-0979 har organisationsformen: aktiebolag, företaget registrerades år 2010. Denna person finns på addressen, 102 48 Stockholm.

Information

Företagsnamn: Björknäs Förvaltning AB
Organisationsnummer: 556826-0979
Anmärkning: Likvidation avslutad 2022-07-31
Bolagsform: Aktiebolag
Ägandeförhållande: Privat, ej börsnoterat
Länsäte: Stockholms län
Kommunsäte: Stockholm
Registreringsår: 2010
Bolaget registrerat: 2010-11-17
Status: Bolaget är inaktivt
F-Skatt: Avregistrerad
Startdatum för F-Skatt: 2011-01-26
Moms: Avregistrerad i Momsregistret
Startdatum för moms: 2011-01-26

Kontaktuppgifter

Utdelningsadress: c/o Servando Bolag AB Box 5814
Ort: 102 48 Stockholm
Län: Stockholms län

Verksamhetsbeskrivning

Aktiebolaget ska bedriva detaljist- och grossisthandel med varor för verkstadsindustrin och lantbrukssektorn samt bedriva handel med varuhussortiment ävensom idka därmed förenlig verksamhet.

Befattningshavare

Namn
Roll
Aktiva uppdrag
Tidigare uppdrag
Ståhl, Johan Fredrik (f 1972)
Likvidator
740 stycken
5712 stycken

Bokslut

Resultaträkning (tkr)
2021-12
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Nettoomsättning
0
0
0
90
690
768
862
4
109
16 553
Övrig omsättning
0
192
2 500
0
0
0
0
1 149
569
151
Rörelseresultat (EBIT)
-18
-2 061
502
-2 882
368
598
703
-231
433
2 889
Resultat efter finansnetto
52
27 419
4 358
54 316
342
569
670
-296
210
2 711
Årets resultat
40
26 849
4 500
54 610
4 591
2 703
3 319
3 672
1 025
1 496
Balansräkningar (tkr)
2021-12
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Tecknat ej inbetalt kapital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anläggningstillgångar
0
55
28 861
26 525
15 211
10 144
12 614
9 745
11 022
4 792
Omsättningstillgångar
5 036
40 055
39 393
41 273
1 304
819
726
1 076
11
7 857
Tillgångar
5 036
40 110
68 254
67 798
16 515
10 963
13 340
10 820
11 034
12 649
Eget kapital
90
34 958
62 245
59 045
6 435
4 345
4 242
4 123
2 951
2 378
Obeskattade reserver
0
0
4 470
4 847
5 147
3 697
2 597
1 177
1 177
1 176
Avsättningar (tkr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Långfristiga skulder
0
98
514
3 891
4 560
2 495
5 039
3 062
5 992
6 291
Kortfristiga skulder
4 946
5 054
1 025
15
372
426
1 462
2 459
915
2 806
Skulder och eget kapital
5 036
40 110
68 254
67 798
16 515
10 963
13 340
10 820
11 034
12 649
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Löner till styrelse & VD
0
-
-
-
0
0
0
0
0
1 027
Varav tantiem till styrelse & VD
0
-
-
-
0
0
-
-
-
-
Löner till övriga anställda
0
-
-
-
0
0
0
0
0
1 784
Varav resultatlön till övriga anställda
0
-
-
-
0
0
-
-
-
-
Sociala kostnader
0
-
-
-
0
0
0
0
0
766
Utdelning till aktieägare
0
34 908
0
0
0
0
0
1 200
1 800
450
Omsättning
0
192
2 500
90
690
768
862
1 153
678
16 704
Nyckeltal
2021-12
2021-04
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
Antal anställda
-
2
1
0
0
0
0
0
0
5
Nettoomsättning per anställd (tkr)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3 311
Personalkostnader per anställd (tkr)
-
656
528
-
-
-
-
-
-
715
Rörelseresultat, EBITDA
-18
-2 061
598
-2 739
478
673
773
-167
497
3 080
Nettoomsättningförändring
-
-
-100,00%
-86,96%
-10,16%
-10,90%
21 450,00%
-96,33%
-99,34%
-
Du Pont-modellen
-
-
-
80,16%
2,23%
5,45%
5,27%
-2,09%
3,92%
22,88%
Vinstmarginal
-
-
-
60 382,22%
53,33%
77,86%
81,55%
-5 650,00%
397,25%
17,48%
Bruttovinstmarginal
-
-
-
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
-23 350,00%
100,00%
54,78%
Rörelsekapital/omsättning
-
-
-
45 842,22%
135,07%
51,17%
-85,38%
-34 575,00%
-829,36%
30,51%
Soliditet
1,79%
87,16%
96,30%
92,67%
63,27%
65,94%
46,98%
46,59%
35,06%
25,65%
Kassalikviditet
101,82%
792,54%
3 843,22%
275 153,33%
350,54%
192,25%
49,66%
43,76%
1,20%
96,19%

Allmän beskrivning

Här hittar du information om björknäs förvaltning ab, detta för att kunna identifiera företaget och få annan information. Detta företag har visats 1 gånger och uppdaterades senast kl. 05:26 den 3 april år 2024.