Ove Westman Fastighetsutveckling AB (556826-0938) - företag, bokslut, adress, telefon, status, styrelse, befattningshavare

Ove Westman Fastighetsutveckling AB med organisationsnummer 556826-0938 har organisationsformen: aktiebolag, företaget registrerades år 2010. Denna person finns på nötbolandet 162, 892 92 Domsjö.

Information

Företagsnamn: Ove Westman Fastighetsutveckling AB
Organisationsnummer: 556826-0938
Bolagsform: Aktiebolag
Ägandeförhållande: Privat, ej börsnoterat
Länsäte: Västernorrlands län
Kommunsäte: Örnsköldsvik
Registreringsår: 2010
Bolaget registrerat: 2010-11-17
Status: Bolaget är aktivt
F-Skatt: Registrerad
Startdatum för F-Skatt: 2011-01-20
Moms: Registrerad i Momsregistret
Startdatum för moms: 2011-01-20

Kontaktuppgifter

Besöksadress: NÖTBOLANDET 162
Ort: 892 92 Domsjö
Län: Västernorrlands län
Telefon: 0703706380

Verksamhetsbeskrivning

Konsultverksamhet och projektering inom bygg- och fastighet. Förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

Näringslivsindelningar (SNI)

71121: Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik

Befattningshavare

Namn
Roll
Aktiva uppdrag
Tidigare uppdrag
Westman, Sten-Ove (f 1955)
Styrelseledamot
4 stycken
5 stycken
Hällgren, Kerstin Mari Filippa (f 1957)
Styrelsesuppleant
4 stycken
0 stycken

Bokslut

Resultaträkning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Nettoomsättning
334
290
462
456
295
301
382
343
156
368
Övrig omsättning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rörelseresultat (EBIT)
262
232
166
157
-25
-78
63
59
2
7
Resultat efter finansnetto
262
232
165
160
-26
-61
45
-141
2
6
Årets resultat
207
184
129
139
-26
-45
23
-153
1
2
Balansräkningar (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Tecknat ej inbetalt kapital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anläggningstillgångar
120
120
124
150
176
403
434
331
36
542
Omsättningstillgångar
770
944
788
582
469
261
308
304
672
208
Tillgångar
890
1 064
911
732
644
663
742
635
708
750
Eget kapital
542
335
321
193
54
29
74
52
85
84
Obeskattade reserver
0
0
0
0
0
0
16
2
3
3
Avsättningar (tkr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Långfristiga skulder
0
330
330
330
380
430
430
380
0
500
Kortfristiga skulder
348
400
260
209
211
204
221
202
620
163
Skulder och eget kapital
890
1 064
911
732
644
663
742
635
708
750
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD
-
-
-
-
-
-
-
120
0
-
Varav tantiem till styrelse & VD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Löner till övriga anställda
-
-
-
-
-
-
-
0
0
120
Varav resultatlön till övriga anställda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sociala kostnader
-
-
-
-
-
-
0
33
0
42
Utdelning till aktieägare
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Omsättning
334
290
462
456
295
301
382
343
156
368
Nyckeltal
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Antal anställda
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Nettoomsättning per anställd (tkr)
334
290
462
456
295
301
382
343
156
368
Personalkostnader per anställd (tkr)
11
12
199
133
158
174
163
150
10
189
Rörelseresultat, EBITDA
262
236
192
183
2
-47
91
64
7
11
Nettoomsättningförändring
15,17%
-37,23%
1,32%
54,58%
-1,99%
-21,20%
11,37%
119,87%
-57,61%
-
Du Pont-modellen
29,44%
21,80%
18,22%
21,45%
-3,88%
-9,35%
8,49%
9,29%
3,11%
1,20%
Vinstmarginal
78,44%
80,00%
35,93%
34,43%
-8,47%
-20,60%
16,49%
17,20%
14,10%
2,45%
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
88,46%
89,67%
Rörelsekapital/omsättning
126,35%
187,59%
114,29%
81,80%
87,46%
18,94%
22,77%
29,74%
33,33%
12,23%
Soliditet
60,90%
31,48%
35,24%
26,37%
8,39%
4,37%
11,65%
8,43%
12,34%
11,51%
Kassalikviditet
221,26%
236,00%
303,08%
278,47%
222,27%
127,94%
139,37%
150,50%
108,39%
127,61%

Allmän beskrivning

Här hittar du information om ove westman fastighetsutveckling ab, detta för att kunna identifiera företaget och få annan information. Detta företag har visats 1 gånger och uppdaterades senast kl. 05:25 den 3 april år 2024.