Fredin Invest AB (556826-0920) - företag, bokslut, adress, telefon, status, styrelse, befattningshavare

Fredin Invest AB med organisationsnummer 556826-0920 har organisationsformen: aktiebolag, företaget registrerades år 2010. Denna person finns på ringvägen 13, 178 51 Ekerö.

Information

Företagsnamn: Fredin Invest AB
Organisationsnummer: 556826-0920
Bolagsform: Aktiebolag
Ägandeförhållande: Privat, ej börsnoterat
Länsäte: Stockholms län
Kommunsäte: Stockholm
Registreringsår: 2010
Bolaget registrerat: 2010-11-17
Status: Bolaget är aktivt
F-Skatt: Registrerad
Startdatum för F-Skatt: 2010-12-16
Moms: Registrerad i Momsregistret
Startdatum för moms: 2010-12-16

Kontaktuppgifter

Besöksadress: RINGVÄGEN 13
Ort: 178 51 Ekerö
Län: Stockholms län
Telefon: 0709925923

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, (a) bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta intresse- och dotterföretags aktier samt därmed förenlig verksamhet. (b) bedriva investeringsverksamhet, såsom att äga, förvalta och vidareutveckla tillgångar och bedriva handel med fast och lös egendom såsom fastigheter, bostadsrätter samt därmed därmed förenlig verksamhet. (c) bedriva rådgivning och konsultation avseende företags organisation samt därmed förenlig verksamhet.

Näringslivsindelningar (SNI)

70100: Verksamheter som utövas av huvudkontor
70220: Konsultverksamhet avseende företags organisation

Befattningshavare

Namn
Roll
Aktiva uppdrag
Tidigare uppdrag
Mellgren Fredin, Bo Christer Joakim (f 1972)
Styrelseledamot
33 stycken
17 stycken
Fredin, Anna Maria (f 1976)
Styrelsesuppleant
2 stycken
3 stycken

Bokslut

Resultaträkning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Nettoomsättning
180
30
0
0
0
0
0
0
0
0
Övrig omsättning
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Rörelseresultat (EBIT)
140
12
-14
-17
-2
-48
-1
-2
-1
-1
Resultat efter finansnetto
141
307
216
92
1 321
-41
-1
24
1 115
-1
Årets resultat
95
307
216
92
1 321
-41
-1
19
1 115
1
Balansräkningar (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Tecknat ej inbetalt kapital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anläggningstillgångar
1 079
812
86
85
25
570
558
795
695
1 016
Omsättningstillgångar
853
1 013
1 487
1 455
1 749
19
215
1
489
45
Tillgångar
1 933
1 826
1 573
1 540
1 774
590
773
796
1 185
1 060
Eget kapital
1 785
1 690
1 566
1 527
1 774
453
494
764
1 185
70
Obeskattade reserver
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Avsättningar (tkr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Långfristiga skulder
0
0
0
0
0
0
0
28
0
991
Kortfristiga skulder
113
136
6
13
0
136
279
5
0
0
Skulder och eget kapital
1 933
1 826
1 573
1 540
1 774
590
773
796
1 185
1 060
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
Varav tantiem till styrelse & VD
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
Löner till övriga anställda
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
Varav resultatlön till övriga anställda
0
0
0
0
0
-
-
-
-
-
Sociala kostnader
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
Utdelning till aktieägare
0
0
0
177
0
0
0
0
440
0
Omsättning
180
30
0
0
0
0
0
0
0
0
Nyckeltal
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Antal anställda
-
-
-
-
-
0
0
0
0
0
Nettoomsättning per anställd (tkr)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Personalkostnader per anställd (tkr)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rörelseresultat, EBITDA
140
12
-14
-17
-2
-48
-1
-2
-1
-1
Nettoomsättningförändring
500,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Du Pont-modellen
7,24%
16,81%
-
-
-
-
-
-
-
-
Vinstmarginal
77,78%
1 023,33%
-
-
-
-
-
-
-
-
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00%
-
-
-
-
-
-
-
-
Rörelsekapital/omsättning
411,11%
2 923,33%
-
-
-
-
-
-
-
-
Soliditet
93,76%
92,55%
99,55%
99,16%
100,00%
76,78%
63,91%
95,98%
100,00%
6,60%
Kassalikviditet
754,87%
744,85%
9 200,00%
11 192,31%
-
13,97%
77,06%
20,00%
-
-

Allmän beskrivning

Här hittar du information om fredin invest ab, detta för att kunna identifiera företaget och få annan information. Detta företag har visats 1 gånger och uppdaterades senast kl. 05:24 den 3 april år 2024.