Swetzéns Ekonomitjänst AB (556826-0888) - företag, bokslut, adress, telefon, status, styrelse, befattningshavare

Swetzéns Ekonomitjänst AB med organisationsnummer 556826-0888 har organisationsformen: aktiebolag, företaget registrerades år 2010. Denna person finns på kryddgårdsgatan 59, 507 53 Borås.

Information

Företagsnamn: Swetzéns Ekonomitjänst AB
Organisationsnummer: 556826-0888
Bolagsform: Aktiebolag
Ägandeförhållande: Privat, ej börsnoterat
Länsäte: Västra Götalands län
Kommunsäte: Borås
Registreringsår: 2010
Bolaget registrerat: 2010-11-17
Status: Bolaget är aktivt
F-Skatt: Registrerad
Startdatum för F-Skatt: 2011-05-26
Moms: Registrerad i Momsregistret
Startdatum för moms: 2011-05-26

Kontaktuppgifter

Besöksadress: KRYDDGÅRDSGATAN 59
Ort: 507 53 Borås
Län: Västra Götalands län
Telefon: 0737409550

Verksamhetsbeskrivning

Företaget ska utföra bokförings- och redovisningstjänster samt konsultverksamhet inom ekonomi och it. Bedriva handel med aktier

Näringslivsindelningar (SNI)

69201: Redovisning och bokföring

Befattningshavare

Namn
Roll
Aktiva uppdrag
Tidigare uppdrag
Swetzén, Carina Cecilia Linnea (f 1962)
Styrelsesuppleant
1 stycken
1 stycken
Swetzén, Magnus Stig Peter (f 1962)
Styrelseledamot
1 stycken
2 stycken

Bokslut

Resultaträkning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Nettoomsättning
950
1 210
1 388
578
299
1 119
338
229
252
61
Övrig omsättning
0
0
0
0
0
0
0
9
3
0
Rörelseresultat (EBIT)
-62
256
288
25
-10
316
35
18
2
16
Resultat efter finansnetto
-58
257
287
25
-10
316
35
18
2
16
Årets resultat
11
152
171
15
4
185
23
10
1
9
Balansräkningar (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Tecknat ej inbetalt kapital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anläggningstillgångar
0
0
0
0
1
7
13
20
26
0
Omsättningstillgångar
470
787
777
401
272
672
211
157
135
98
Tillgångar
470
787
777
401
273
679
224
177
160
98
Eget kapital
64
223
251
80
65
241
73
85
75
74
Obeskattade reserver
151
225
160
88
82
97
21
15
11
11
Avsättningar (tkr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Långfristiga skulder
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kortfristiga skulder
254
339
366
233
126
341
130
76
75
14
Skulder och eget kapital
470
787
777
401
273
679
224
177
160
98
Löner & utdelning (tkr)
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Löner till styrelse & VD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Varav tantiem till styrelse & VD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Löner till övriga anställda
-
-
-
-
-
-
160
111
126
-
Varav resultatlön till övriga anställda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sociala kostnader
-
-
-
-
-
-
50
35
35
-
Utdelning till aktieägare
0
170
180
0
5
180
10
35
0
0
Omsättning
950
1 210
1 388
578
299
1 119
338
238
255
61
Nyckeltal
2023-12
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
Antal anställda
1
1
1
1
1
1
1
-
1
-
Nettoomsättning per anställd (tkr)
950
1 210
1 388
578
299
1 119
338
-
252
-
Personalkostnader per anställd (tkr)
944
864
986
462
209
661
230
-
181
-
Rörelseresultat, EBITDA
-62
256
288
26
-4
322
41
24
7
16
Nettoomsättningförändring
-21,49%
-12,82%
140,14%
93,31%
-73,28%
231,07%
47,60%
-9,13%
313,11%
-
Du Pont-modellen
-12,13%
32,53%
37,07%
6,23%
-3,66%
46,54%
15,62%
10,17%
1,25%
16,33%
Vinstmarginal
-6,00%
21,16%
20,75%
4,33%
-3,34%
28,24%
10,36%
7,86%
0,79%
26,23%
Bruttovinstmarginal
100,00%
100,00%
99,86%
100,00%
100,00%
99,82%
99,41%
99,56%
98,81%
100,00%
Rörelsekapital/omsättning
22,74%
37,02%
29,61%
29,07%
48,83%
29,58%
23,96%
35,37%
23,81%
137,70%
Soliditet
38,68%
50,64%
48,37%
37,07%
47,24%
46,64%
39,90%
54,63%
52,24%
84,27%
Kassalikviditet
185,04%
232,15%
212,30%
172,10%
215,87%
197,07%
162,31%
206,58%
180,00%
700,00%

Allmän beskrivning

Här hittar du information om swetzéns ekonomitjänst ab, detta för att kunna identifiera företaget och få annan information. Detta företag har visats 1 gånger och uppdaterades senast kl. 05:23 den 3 april år 2024.