DGM Sverige AB (556598-2526) - företag, bokslut, adress, telefon, status, styrelse, befattningshavare

DGM Sverige AB med organisationsnummer 556598-2526 har organisationsformen: aktiebolag, företaget registrerades år 2000. Denna person finns på våxnäsgatan 10, 653 40 Karlstad.

Information

Företagsnamn: DGM Sverige AB
Organisationsnummer: 556598-2526
Bolagsform: Aktiebolag
Ägandeförhållande: Privat, ej börsnoterat
Länsäte: Stockholms län
Kommunsäte: Sigtuna
Registreringsår: 2000
Bolaget registrerat: 2000-10-10
Status: Bolaget är aktivt
F-Skatt: Registrerad
Startdatum för F-Skatt: 2000-11-06
Moms: Registrerad i Momsregistret
Startdatum för moms: 2000-11-06
Moderbolag: JNI Holding AB

Kontaktuppgifter

Besöksadress: VÅXNÄSGATAN 10
Ort: 653 40 Karlstad
Län: Värmlands län
Telefon: 0544001100

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall utföra utbildning och konsulttjänster inom området farligt gods och transporter, logistik, emballage och därmed förenlig verksamhet.

Näringslivsindelningar (SNI)

70220: Konsultverksamhet avseende företags organisation

Befattningshavare

Namn
Roll
Aktiva uppdrag
Tidigare uppdrag
Nielsen, Leif Joakim (f 1972)
Styrelseledamot,  Verkställande direktör
4 stycken
2 stycken
Vallenthin, Arne Peter (f 1958)
Styrelseledamot
10 stycken
28 stycken
Nilsson, Hans Jörgen (f 1961)
Styrelseledamot,  Ordförande
8 stycken
6 stycken
Nielsen, Leif Joakim (f 1972)
Styrelseledamot,  Verkställande direktör
4 stycken
2 stycken
Hernström, Leif Anders (f 1965)
Revisor
198 stycken
272 stycken

Bokslut

Resultaträkning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Nettoomsättning
48 255
43 522
37 232
39 982
36 268
34 189
30 455
27 595
23 062
21 098
Övrig omsättning
0
0
0
0
0
527
0
0
0
0
Rörelseresultat (EBIT)
4 540
6 702
4 243
6 159
5 178
4 818
3 670
4 363
3 874
4 644
Resultat efter finansnetto
4 566
7 226
4 244
6 188
5 169
4 840
3 962
4 379
3 891
4 653
Årets resultat
3 993
5 524
3 120
6 486
3 148
2 674
1 955
2 331
2 157
2 203
Balansräkningar (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Tecknat ej inbetalt kapital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anläggningstillgångar
598
430
4 978
4 624
2 317
1 861
667
498
620
702
Omsättningstillgångar
21 128
18 716
10 412
18 136
21 635
18 321
15 697
12 911
12 334
8 282
Tillgångar
21 726
19 146
15 390
22 761
23 952
20 182
16 364
13 409
12 954
8 984
Eget kapital
5 693
6 199
3 675
10 755
11 069
8 921
7 248
5 292
4 599
3 442
Obeskattade reserver
3 150
4 055
4 055
4 055
6 510
5 428
4 578
4 071
3 311
2 615
Avsättningar (tkr)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Långfristiga skulder
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kortfristiga skulder
12 883
8 892
7 660
7 950
6 373
5 833
4 539
4 046
5 044
2 927
Skulder och eget kapital
21 726
19 146
15 390
22 761
23 952
20 182
16 364
13 409
12 954
8 984
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
833
Varav tantiem till styrelse & VD
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Löner till övriga anställda
-
-
-
-
-
-
-
6 348
5 594
3 889
Varav resultatlön till övriga anställda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sociala kostnader
-
-
-
-
-
-
0
2 616
2 313
1 724
Utdelning till aktieägare
2 500
4 500
3 000
10 200
6 800
1 000
1 000
0
1 638
1 000
Omsättning
48 255
43 522
37 232
39 982
36 268
34 716
30 455
27 595
23 062
21 098
Nyckeltal
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Antal anställda
24
24
24
24
24
24
24
18
17
15
Nettoomsättning per anställd (tkr)
2 011
1 813
1 551
1 666
1 511
1 425
1 269
1 533
1 357
1 407
Personalkostnader per anställd (tkr)
858
766
693
720
597
550
490
512
483
451
Rörelseresultat, EBITDA
4 733
7 071
4 490
6 539
5 513
5 141
3 804
4 462
4 000
4 787
Nettoomsättningförändring
10,87%
16,89%
-6,88%
10,24%
6,08%
12,26%
10,36%
19,66%
9,31%
-
Du Pont-modellen
21,02%
37,75%
27,65%
27,20%
21,69%
23,98%
24,22%
32,68%
30,06%
51,81%
Vinstmarginal
9,46%
16,61%
11,43%
15,48%
14,32%
14,16%
13,01%
15,88%
16,88%
22,06%
Bruttovinstmarginal
89,77%
89,80%
89,32%
89,44%
92,00%
89,60%
92,37%
91,19%
91,60%
92,20%
Rörelsekapital/omsättning
17,09%
22,57%
7,39%
25,48%
42,08%
36,53%
36,64%
32,13%
31,61%
25,38%
Soliditet
37,51%
48,90%
44,43%
61,15%
67,41%
65,18%
66,11%
63,15%
55,44%
61,02%
Kassalikviditet
151,56%
197,32%
129,10%
223,45%
330,05%
308,23%
338,14%
309,19%
237,51%
264,16%

Allmän beskrivning

Här hittar du information om dgm sverige ab, detta för att kunna identifiera företaget och få annan information. Detta företag har visats 6 gånger och uppdaterades senast kl. 08:53 den 22 februari år 2024.