Telge Återvinning AB (556549-8747) - företag, bokslut, adress, telefon, status, styrelse, befattningshavare

Telge Återvinning AB med organisationsnummer 556549-8747 har organisationsformen: aktiebolag, företaget registrerades år 1997. Denna person finns på tvetavägen, 151 65 Södertälje.

Information

Företagsnamn: Telge Återvinning AB
Organisationsnummer: 556549-8747
Bolagsform: Aktiebolag
Ägandeförhållande: Privat, ej börsnoterat
Länsäte: Stockholms län
Kommunsäte: Södertälje
Registreringsår: 1997
Bolaget registrerat: 1997-12-15
Status: Bolaget är aktivt
F-Skatt: Registrerad
Startdatum för F-Skatt: 1998-01-01
Moms: Registrerad i Momsregistret
Startdatum för moms: 1998-01-01
Moderbolag: SÖDERTÄLJE KOMMUN

Kontaktuppgifter

Besöksadress: TVETAVÄGEN
Ort: 151 65 Södertälje
Län: Stockholms län
Telefon: 0855322000

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget har till föremål för sin verksamhet var att bedriva insamling och behandling av avfall och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare bedriva utveckling och försäljning av miljöriktig återanvändning av restprodukter och därmed förenlig verksamhet inom återvinninsområdet. Bolaget skall tillhandahålla kretsloppsanpassade återvinningslösningar till hushåll, företag och offentlig förvaltning i Södertälje kommun och region. Bolaget skall utveckla möjligheterna till att tillvarata resurser genom återanvändning och återvinning. Bolaget skall svara för kommunens skyldighet enligt miljöbalken att insamla och behandla avfall.

Näringslivsindelningar (SNI)

38110: Insamling av icke-farligt avfall
38210: Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall

Befattningshavare

Namn
Roll
Aktiva uppdrag
Tidigare uppdrag
Hiltula, Vesa Juhani (f 1967)
Extern verkställande direktör
1 stycken
6 stycken
Bergvall, Monica Ester Elisabet (f 1953)
Styrelsesuppleant
1 stycken
0 stycken
Seppänen, Leo Antero (f 1954)
Styrelseledamot
4 stycken
2 stycken
Ask, Lars Robert (f 1954)
Styrelseledamot
7 stycken
11 stycken
Joglund, Hans Erik (f 1959)
Styrelseledamot
4 stycken
3 stycken
Haddad, Souheil (f 1960)
Styrelsesuppleant
1 stycken
0 stycken
Falk, Marie Christine (f 1962)
Styrelseledamot
1 stycken
0 stycken
Dahlin, Åke Thomas (f 1964)
Styrelsesuppleant
1 stycken
0 stycken
El Zaouki, Jonny Jean (f 1973)
Styrelsesuppleant
2 stycken
5 stycken
Banovac, Sandro (f 1976)
Styrelseledamot
1 stycken
2 stycken
Strömberg, Nils David (f 1980)
Styrelsesuppleant
1 stycken
8 stycken
Rudolfsson Mattsson, Ester (f 1948)
Lekmannarevisor
3 stycken
6 stycken
KPMG AB
Revisor
Andersson, Bengt Erik (f 1959)
Lekmannarevisorssuppleant
14 stycken
36 stycken
Eriksson, Susann Eva Marlene (f 1968)
Huvudansvarig revisor
44 stycken
68 stycken

Bokslut

Resultaträkning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Nettoomsättning
301 118
274 584
234 033
206 335
199 912
188 964
193 666
182 728
193 895
185 802
Övrig omsättning
1 824
1 658
971
1 998
1 728
474
892
184
3 127
4 745
Rörelseresultat (EBIT)
56 245
23 428
28 722
14 955
22 856
28 684
25 642
17 125
10 842
22 655
Resultat efter finansnetto
55 839
22 343
27 778
14 169
22 414
28 317
25 162
16 341
10 039
21 078
Årets resultat
-853
4 937
-1 468
0
154
0
0
0
-127
16 441
Balansräkningar (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Tecknat ej inbetalt kapital
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Anläggningstillgångar
196 708
182 247
182 327
172 283
169 085
159 664
163 854
166 682
179 280
185 406
Omsättningstillgångar
100 035
70 282
66 899
61 643
73 199
66 734
60 057
60 453
45 597
31 325
Tillgångar
296 743
252 529
249 226
233 926
242 284
226 398
223 911
227 135
224 877
216 731
Eget kapital
8 616
9 469
4 532
6 000
6 154
6 000
6 000
6 000
6 000
6 000
Obeskattade reserver
33 382
30 482
27 438
26 494
29 420
31 506
36 745
41 036
44 622
43 097
Avsättningar (tkr)
131 313
123 945
118 488
117 815
117 519
117 008
116 643
92 853
88 151
83 485
Långfristiga skulder
0
13 300
23 212
16 053
0
0
0
9 116
11 418
23 508
Kortfristiga skulder
123 432
75 333
75 556
67 564
89 191
71 884
64 523
78 130
74 686
60 641
Skulder och eget kapital
296 743
252 529
249 226
233 926
242 284
226 398
223 911
227 135
224 877
216 731
Löner & utdelning (tkr)
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Löner till styrelse & VD
1 521
534
432
394
385
384
644
1 436
1 744
1 865
Varav tantiem till styrelse & VD
0
0
-
0
-
0
0
-
-
-
Löner till övriga anställda
31 277
0
0
4
-
-
5 630
35 208
31 980
32 419
Varav resultatlön till övriga anställda
0
0
-
0
-
-
0
-
-
-
Sociala kostnader
13 596
235
199
187
245
430
3 758
15 241
13 267
13 454
Utdelning till aktieägare
0
0
0
0
153
0
0
0
0
0
Omsättning
302 942
276 242
235 004
208 333
201 640
189 438
194 558
182 912
197 022
190 547
Nyckeltal
2022-12
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
Antal anställda
73
0
0
0
0
0
24
80
78
83
Nettoomsättning per anställd (tkr)
4 125
-
-
-
-
-
8 069
2 284
2 486
2 239
Personalkostnader per anställd (tkr)
657
-
-
-
-
-
433
658
609
586
Rörelseresultat, EBITDA
78 243
44 094
48 358
32 862
39 128
48 313
44 658
36 484
29 890
42 500
Nettoomsättningförändring
9,66%
17,33%
13,42%
3,21%
5,79%
-2,43%
5,99%
-5,76%
4,36%
-
Du Pont-modellen
19,02%
9,28%
11,53%
6,40%
9,44%
12,68%
11,46%
7,56%
4,83%
10,55%
Vinstmarginal
18,74%
8,54%
12,28%
7,26%
11,44%
15,19%
13,25%
9,40%
5,60%
12,30%
Bruttovinstmarginal
95,52%
97,81%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
Rörelsekapital/omsättning
-7,77%
-1,84%
-3,70%
-2,87%
-8,00%
-2,73%
-2,31%
-9,67%
-15,00%
-15,78%
Soliditet
11,68%
13,16%
10,41%
11,40%
12,01%
13,50%
15,48%
16,73%
18,15%
18,28%
Kassalikviditet
79,70%
92,44%
88,41%
57,23%
49,82%
65,06%
75,02%
48,60%
33,41%
37,66%

Allmän beskrivning

Här hittar du information om telge återvinning ab, detta för att kunna identifiera företaget och få annan information. Detta företag har visats 7 gånger och uppdaterades senast kl. 14:19 den 15 februari år 2024.